Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2013

7188 141e
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
lovelybones
Gorąca kąpiel jest dobra na wszystko, no, prawie na wszystko. Kiedy bywa mi tak smutno, że chciałabym umrzeć, albo kiedy jestem zbyt zdenerwowana, żeby zasnąć, albo zakochana w chłopcu, którego nie zobaczę przez cały tydzień, wpadam w skrajną depresję, a w końcu mówię do siebie" - Pójdę i wezmę gorącą kąpiel. W kąpieli medytuję. Woda musi być bardzo gorąca, tak gorąca, żeby parzyła, kiedy się wkłada nogę do wanny. Trzeba się zanurzać bardzo powoli, centymetr po centymetrze, aż woda dojdzie do szyi.
— Sylvia Plath
Reposted fromlugola lugola viabrielle brielle
lovelybones
1905 c217 500
Reposted fromjethra jethra viainsanedreamer insanedreamer
lovelybones
1281 f4ee
Reposted fromskins skins viainsanedreamer insanedreamer
4248 bbbe 500

ex-cessive:

sm3llsliketeendepression:

conveys:

oafelia:

lugubr1ous:

This has always been one of my favorite pictures

i feel like i’ve been punched in the stomach

do not want to experience this no thank you

so scared of this ever happening. I’d die. Literally.

:(

Reposted fromBloodMoon BloodMoon
lovelybones
3732 70e3
oh god, yes

August 26 2012

lovelybones
0610 42e9
Reposted fromporannepowroty porannepowroty viabrielle brielle

July 09 2012

lovelybones
4417 621a
Reposted fromsanderDL sanderDL viabrielle brielle
lovelybones
I chuj.
Ja pierdole. Nie mogło chociaż raz WSZYSTKO się udać...?

Coś się musi zjebać. Zawsze.
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viabrielle brielle

July 07 2012

lovelybones
lovelybones
lovelybones
0445 c902
Reposted frometerycznie eterycznie viapsychoviolet psychoviolet
lovelybones
Kathy Flicker, 1962
Reposted fromcube cube viabemygod bemygod
lovelybones
2756 6cb9
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaBalladyna Balladyna
lovelybones
0602 e192
Reposted fromevelina evelina viaBalladyna Balladyna
lovelybones
3456 39f1
Reposted fromdumbscream dumbscream viaBalladyna Balladyna
lovelybones
Zrozumiałem, że choćby nie wiem jak się kogoś kochało, długo nie widziana twarz w końcu zaciera się w pamięci.

— Orhan Pamuk, Nazywam się Czerwień

July 05 2012

lovelybones
5616 390e
lovelybones
0876 96c6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl